ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 22 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25632,9123,483----------6,395
2562-25,24911,17438,34946,18252,4764,3262,4461,9067,5165,7954,974200,393
ยอดยกมาตั้งแต่ 15 ก.พ. 2562 ถึง 31 ม.ค. 2561   6
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   206,794
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี