หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองไทรบริเวณบ้านนายอุดม บทธิจักร หมู่ที่ 6 ขนาด 3.00x15.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างการเปลี่ยนนท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมาน ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนางประไพ ม.6 จุดที่ 1,2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างการเปลี่ยนนท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนเมษายน 2562 (เพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยายฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคิดตรง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4   
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-625-2662