หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้่องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก หน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลางเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)