ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านได้มากี่สุด
ด้านการศึกษา ( 1 )
20.00%
ด้านอินเทอร์เน็ต ( 2 )
40.00%
ด้านประปา ( 2 )
40.00%
ด้านไฟฟ้า ( 0 )
0.00%